OTPAD

GOSPODARENJE OTPADOM

Nalazimo rješenja za sve vrste otpada.

SAKUPLJANJE, PRIJEVOZ, SKLADIŠTENJE NEOPASNOG OTPADA

 • Otpadna jestiva ulja UCO, biorazgradivi otpad (preuzimanje otpadnog jestivog ulja i biorazgradivog otpada iz kuhinja, kantina, ugostiteljskih objekata, restorana, hotela …)
 • REDcert – korištenjem ovog sustava, Eco Casa d.o.o. je usvojila visoke europske i međunarodne standarde i smjernice u zaštiti okoliša

Glavna poslovna područja za naše usluge:

 • Turistička djelatnost (HO-RE-CA)
 • Stambene zgrade
 • Trgovački centri
 • Nautički turizam
 • Farmaceutska industrija
 • Građevinska industrija
 • Industrija hrane
 • Luke, lučice
 • Infrastruktura (ulice, autoceste, zračne luke)