BIORAZGRADIVI OTPAD

BIORAZGRADIVI OTPAD je biološki razgradiv kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata uključujući i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda te otpad iz vrtova i parkova.

U Hrvatskoj se najveći dio proizvedenoga biorazgradivog otpada odlaže na odlagališta otpada.
Zakon o održivom gospodarenju otpadom propisuje smanjivanje udjela biorazgradivoga komunalnoga otpada koja se godišnje smije odložiti u RH.

Ove odredbe zahtijevaju promjene u gospodarenju otpadom iz ugostiteljskih djelatnosti – odvojeno sakupljanje otpada od hrane.

U BIORAZGRADIVI OTPAD IZ KUHINJA SE UBRAJA:

 Ostaci od pripreme hrane

  • Ostaci i kore voća i povrća
  • Ljuske jaja
  • Talog od kave, vrećice čaja

Ostaci skuhane hrane

  • Kosti, ostaci kruha
  • Nepojedeni ostaci hrane…