SPECIJALNA ČIŠĆENJA

ECO CASA u svom programu nudi usluge specijalnih čišćenja:

  • čišćenje visokotlačnim peračom
  • čišćenje sodabikarbonom
  • čišćenje recikliranim staklom