Tehnološka Čišćenja

Eco Casa provodi razna tehnološka i industrijska čišćenja prema Vašim potrebama. Neke od važnijih usluga u toj sferi su: čišćenje kuhinjskih separatora – mastolova, čišćenje septičkih jama, tankvana i raznih biodiskova, čišćenje sanitarnih i oborinskih kanala, ispumpavanje raznog tekućeg otpada.

Javite nam se za besplatne konzultacije oko tehnoloških čišćenja:

Zadovoljni klijenti

liburnia riviera hoteli logo
hilton rijeka hotel
valamar-all-you-can-holiday-logo-umbrela
Konzum-Logo.svg
plava laguna logo
SPAR-Logo

Naš proces

Izvid situacije na terenu

U suradnji s voditeljem na terenu obavljamo razgled radi utvrđivanja potreba usluge, obima, opreme i pristupa lokaciji za izvođenje radova.

Čišćenje

Specijalizirana vozila i stručni tim obavljaju čišćenje kamion-cisternom s vakuum pumpom i visokotlačnim uređajem (160 bara). Otpad se zbrinjava ekološki prihvatljivo i prema zakonu.

Periodičko čišćenje

Prema dogovorenoj dinamici, vrši se periodičko čišćenje, često više puta godišnje kako bi se spriječilo izlijevanje, poplavljivanje objekta ili drugi incidenti.

Radni nalog i prateći list

Kod svakog čišćenja potpisuje se radni nalog i specificira usluga, a ako ima otpada, tada i ovjereni prateći list.

Čišćenje separatora masti u kuhinjama

Njihova upotreba je zakonska obaveza u velikim kuhinjama u hotelima, bolnicama, restoranima, centrima za podjelu hrane, klaonicama, obrtima za preradu mesa, itd.

Znate li da se mastolovci ali i svi ostali spremnici moraju redovito i pravilno održavati jer je to ključno za njihovo učinkovito funkcioniranje. Zanemarivanje čišćenja i pražnjenja može dovesti do začepljenja, neugodnih mirisa, izlijevanja i poplavljivanja objekta, a što sve zajedno može imati za posljedicu zatvaranje objekta, rastjerivanje gostiju, kazne inspekcija. 

Otpadne vode koje dolaze iz kuhinja povezane su u sustav i spojene s mastolovom gdje se smiruje tok vode. Na dno prve pregrade se odvaja mulj, na površini druge pregrade se pak skuplja masnoća.

Čišćenje mastolova se vrši kamion-cisternom opremljenom vakum pumpom i sustavom za pranje pod pritiskom na način da se usiše sadržaj mastolova vakuum pumpom. Nakon usisavanja slijedi mehaničko čišćenje stijenki mastolova i  rešetki, a potom pranje cijelog mastolova visokotlačnim uređajem. Na kraju se usiše ostali otpad nastao čišćenjem, zatim se odvozi i ekološki zbrinjava.

Za obavljanje navedenih djelatnosti posjedujemo ovlaštenja nadležnih tijela (dozvola za gospodarenje otpadom, upis u potrebne očevidnike). Raspolažemo modernim strojevima i opremom (cisterna sa vakum pumpom, visokotlačni perač, Canalyet za probijanje i ispiranje odvodnih cijevi).

Javite nam se za besplatne konzultacije.

mastolov ecocasa

Najčešća pitanja

Mastolov, mastolovac ili separator masti i ulja je uređaj koji služi za pročišćavanje otpadne vode koja sadrži masti i ulja, a obavezno se ugrađuje u odvodni sustav kuhinje u ugostiteljskim objektima.

Čišćenje sanitarnih i oborinskih kanala neophodno je za održavanje ispravne odvodnje i sprječavanje začepljenja. Treba redovito pregledavati i čistiti kanale kako bi se spriječilo začepljenje i održala optimalna drenaža.

Biodisk sustavi su vrsta tehnologije pročišćavanja otpadnih voda. Čisti se na sličan način kao mastolovi tako da se nakon uklanjanja nakupljenih tvari, sustav temeljito pročišćava visokotlačnim peračima, a otpad odvozi i zbrinjava.

Eco Casa posjeduje dvije kamion-cisterne sa visokotlačnim pumpama zapremine 6 m³, 13 m³ i 14 m³ kojima se obavljaju tehnološka čišćenja, odnosno izvlačenja svih vrsta tekućih materijala.

Eco Casa  d.o.o. raspolaže sa više vozila kojima se može prevoziti otpad, bilo da se radi o krutom, rasutom ili tekućem otpadu. Pri tome se tekući otpad kojeg treba isisavati iz podzemnih ili drugih velikih spremnika, može sakupljati i prevoziti sa specijaliziranim cisternama sa vakuum pumpama. Eco casa d.o.o. je za prijevoz otpada upisana u očevidnik prijevoznika pod brojem PRV-1312. Otpad se predaje na daljnje zbrinjavanje tvrtkama koje se bave obradom. To su najčešće bioplinare koje takvu vrstu otpada koriste kao resurs u proizvodnji plina, odnosno dalje za dobivanje električne energije.

Javite nam se s povjerenjem

Nazovite na +385 51 276 750 ili ispunite obrazac ispod i rezervirajte termin za besplatne konzultacije!

gdje se nalazimo

ECO CASA d.o.o.
za gospodarenje otpadom
OIB: 36791514258