UKLANJANJE GRAFITA

Uklanjamo grafite sa pročelja zgrada, spomenika, vaza, svih vrsta površina.

Ovdje je riječ o grafitima koji nisu izraz umjetničkog oblika suvremene urbane kulture već se radi o nepoželjnim šarama i crtarijama koji nagrđuju zidove i fasade i time narušavaju vizuru grada.

Takve grafite nije lako ukloniti i očistiti sa površina na kojima se nalaze te se za tu namjenu moraju koristiti specijalna sredstva i postupci. Poslije čišćenja površina se premazuje antigrafitnim sredstvom pa se nakon toga eventualni novi grafiti mogu puno lakše očistiti čime se troškovi ponovljenog čišćenja višestruko smanjuju.

Uklanjanje i čišćenje grafita obavlja se visokotlačnim parnim uređajem te ostalim specijaliziranim strojevima ovisno o vrsti onečišćenja. Pri tome se koriste ekološki i neabrazivni proizvodi koji ne oštećuju površinu koja se tretira.

Obratite nam se s povjerenjem.