CCTV INSPEKCIJA, SNIMANJE, LOCIRANJE I SANACIJA

Kao dio odvodnog programa, za utvrđivanje stanja odvodnih cijevi, koristimo se najnovijom tehnologijom inspekcije i snimanja stanja cijevi pomoću CCTV kamera.CCTV snimanje

Na taj način moguće je locirati i pronaći oštećenja ili puknuća vodovodnih cijevi te tako izbjeći dodatne troškove rušenja ili razbijanja instalacija i zidova.

Kada se inspekcijom i snimanjem utvrdi lokacija i težina začepljenja, kreće se sa odčepljivanjem i ispiranjem. Vrši se visokotlačno čišćenje i ispiranje cijevi, uklanjaju se krute naslage i izvlači otpadni materijal koji se zatim ekološki zbrinjava.