Gospodarenje Otpadom

Eco Casa sakuplja i prevozi otpadno jestivo ulje, biorazgradivi otpad iz kuhinja, lijekove i ostali neopasni otpad.

Javite nam se za besplatne konzultacije oko sakupljanja i/ili odvoza otpada:

gospodarenje otpadom

Zadovoljni klijenti

liburnia riviera hoteli logo
SPAR-Logo
valamar-all-you-can-holiday-logo-umbrela
veranda restoran logo
plavi podrum logo
valamar-all-you-can-holiday-logo-umbrela
mulino restoran

Naš proces

Dogovaranje usluge

Tvrtka, restoran, obrt, ljekarna ili drugi objekt dogovara uslugu sakupljanja i dinamiku odvoza i potpisuje ugovor o sakupljanju otpada koji nastaje u njihovoj djelatnosti.

Osiguravanje spremnika

Eco Casa vam besplatno osigurava i dostavlja propisno označen spremnik sa oznakom ključnog broja u koji se odlaže otpad iz vaše djelatnosti.

Redoviti odvoz otpada

Na vaš poziv i/ili prema ugovornoj obvezi dolazimo i prevozimo otpad koji je nastao u vašoj djelatnosti te dalje preuzimamo brigu da se ekološki zbrine.

Prateći list

Kod svakog preuzimanje otpada od posjednika, Eco Casa kao ovlašteni sakupljač, predaje vam ovjereni prateći list.

Odvojeno sakupljanje i prijevoz otpada

Prema važećoj zakonskoj regulativi u RH, otpad se treba odvajati na mjestu nastanka prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.

Eco Casa preuzima otpadna jestiva ulja i biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina objekata unutar turističke djelatnosti, trgovačkih centara te drugih objekata. Lijekovi se preuzimaju većinom iz ljekarni na području Primorsko goranske i Istarske županije.

U djelatnosti sakupljanja otpadnog jestivog ulja, Eco Casa d.o.o. je usvojila visoke europske i međunarodne standarde i smjernice u zaštiti okoliša što dokazuje EU certifikat REDcert.

Znate li da u EcoCasu možete donijeti i iskorišteno ulje iz vašeg kućanstava, nemojte ga bacati u odvode ili vrtove nego ga ulijte u staru ambalažu od ulja ili u neku drugu plastičnu bocu, dobro je zatvorite i donesite.

Javite nam se za besplatne konzultacije oko sakupljanja i/ili odvoza otpada.

gospodarenje otpadom ecocasa
gospodarenje otpadom ecocasa
gospodarenje otpadom ecocasa

Najčešća pitanja

Svi ugostiteljski ali i drugi objekti u kojima se priprema više od 20 obroka dnevno, dužni su otpadno jestivo ulje sakupljati odvojeno u posebnim spremnicima koji moraju biti nepropusni, zatvoreni i nositi oznaku ključnog broja otpadnog jestivog ulja.

Otpadna jestiva ulja su teško razgradiva tvar, stoga bacanjem otpadnih jestivih ulja u prirodu, zagađuje se prirodni okoliš (zemljani pokrov, voda) na dugi niz godina, uz vrlo velike štete za biljni i životinjski svijet. Osim toga, takvo ulje bačeno u odvod, škaf ili školjku od WC-a može začepiti odvode unutar vodovoda vašeg doma i eto problema.

Iskorišteno jestivo ulje može se dalje korisno upotrijebiti, bilo za proizvodnju bio-goriva, kao kozmetički proizvodi, energija za industrijska postrojenja ili na drugi koristan način.

Otpadno jestivo ulje, dakle ulje koje nastaje u kuhinjama u procesu kuhanja nikako se ne smiju miješati zajedno sa drugim vrstama ulja, pogotovo ne sa motornim uljima jer je to opasni otpad i njega treba odlagati u drugačije, posebne spremnike.  U spremnike za otpadno jestivo ulje označene ključnim brijem (KB 20 01 25) se ne smije odlagati ostatke hrane, majoneze, masti, maslac.

Prema dogovoru i na poziv no, u pravilu kad se napuni kanta, odnosno kada je spremnik napunjen do otprilike petnaestak centimetara ispod poklopca radi lakšeg transporta.

Biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina nastaje u restoranima, hotelima i drugim objektima u kojima se priprema hrana i mora se odvojeno prikupljati i odvoziti u nepropusnim, obilježenim spremnicima (KB 20 01 08).  To su: ostaci od pripreme hrane, ostaci i kore voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice čaja, ostaci skuhane hrane, ostaci kruha, nepojedeni ostaci hrane… Pri tome nisu dopušteni nusproizvodi životinjskog podrijetla, osim ljuski od jaja.

Tako sakupljeni otpad iz kuhinja i kantina odvozi se na zbrinjavanje u bioplinska postrojenja gdje se onda najčešće dalje koristi u proizvodnji električne energije.

Pravne osobe moraju farmaceutski otpad predati ovlaštenoj firmi na zbrinjavanje unutar godine dana od njegova zaprimanja ili nastajanja. Eco Casa sakuplja stare lijekove, ponajviše iz ljekarni, u posebnim spremnicima označenim ključnim brojem (KB 18 01 09). Građani mogu svoje stare lijekove predati najbližim ljekarnama, nikako ne bacati u komunalni otpad.

Eco Casa ima dozvolu za gospodarenje neopasnim otpadom prema kojoj može prikupljati i druge vrste neopasnoga otpada. Na vaš upit, pronaći ćemo rješenje za vaš otpad.

Eco Casa  d.o.o. raspolaže sa više vozila kojima se može prevoziti  otpad, bilo da se radi o krutom, rasutom ili tekućem otpadu. Pri tome se tekući otpad kojeg treba isisavati iz podzemnih ili drugih velikih spremnika, može sakupljati i prevoziti sa specijaliziranim cisternama sa vakuum pumpama. O toj usluzi više  doznajte ovdje. Eco casa d.o.o. je za prijevoz otpada upisana u očevidnik prijevoznika pod brojem PRV-1312.

Javite nam se s povjerenjem

Nazovite na +385 51 276 750 ili ispunite obrazac ispod i rezervirajte termin za besplatne konzultacije!

gdje se nalazimo

ECO CASA d.o.o.
za gospodarenje otpadom
OIB: 36791514258