Čišćenje kuhinjskih napa, ventilacijskih sustava i drugih termotehničkih uređaja i opreme

Eco Casa je stručnjak za kemijsko-mehanička čišćenja, uključujući čišćenje kuhinjskih napa s pripadajućim elementima kao što su odsisni kanali i elektropogoni na odsisnim ventilatorima, zatim za ventilacijske, industrijske sustave i ostale termotehničke uređaje i opremu. 

Javite nam se za besplatne konzultacije:

Zadovoljni klijenti

liburnia riviera hoteli logo
Konzum-Logo.svg
mulino restoran
hilton rijeka hotel
Lido Beach - Bar
marišćina
Navis hotel
marina novi
MalinHotel
szgp

Naš proces

Izvid situacije na terenu

U suradnji s voditeljem na terenu obavljamo razgled radi utvrđivanja potreba usluge, obima opreme za izvođenje radova.

Čišćenje, pranje i odmašćivanje

Prilagođena pjena nanosi se na dijelove ventilacijskog sustava i zračnih kanala, omogućujući dubinsko kemijsko i mehaničko čišćenje, uključujući motore, ventilatore s elektropogonom i odsisne kanale.

Zaštita I potvrda o čIšćenju

Nakon kemijsko-mehaničkog čišćenja, komponente sustava se dezinficiraju i zaštite. Po završetku čišćenja, izdaje se potvrda kao dokaz o ispravnosti sustava i regulativnosti.

Periodičko čišćenje

Prema dogovorenoj dinamici, vrši se periodičko čišćenje, često više puta godišnje kako bi se spriječili incidenti kao što su požari ili pojava zaraze u u cijelom objektu.

Zašto je čIšćenje kuhinjskih napa važno?

"Znate li da se masnoće koje se svakodnevno talože u napi, filterima i odsisnim kanalima lako mogu zapaliti ako se ne čiste redovito."

Čišćenje kuhinjskih napa važan je dio održavanja sigurne i zdrave kuhinje. Kuhinjske nape dizajnirane su za hvatanje i uklanjanje dima, pare, topline i masnoće iz uređaja za kuhanje, no s vremenom se mogu začepiti masnoćom i drugim ostacima, što može dovesti do opasnosti od požara i loše kvalitete zraka.

Obzirom na kompleksnost radova čišćenja ventilacijskih sustava, Eco Casa d.o.o. je osim Očevidnika, otišla korak dalje pa je uvela i Dnevnik izvršenih radova sa fotodokumentacijom te Zapisnik o zatečenom stanju, a po potrebi Zapisnik o Izvedenim radovima.

Javite nam se za besplatne konzultacije.

odsisna ventilacija kuhinje ecocasa
odsisna ventilacija kuhinje ecocasa
odsisna ventilacija kuhinje ecocasa

Najčešća pitanja

Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99) člankom 27. stavak 1.,  propisuje da se ventilacijski kanali moraju čistiti najmanje jednom godišnje, a ventilacijski kanali iz prostorija za pripremu hrane svaka 3 mjeseca za vrijeme rada ugostiteljskog objekta, dok se kod sezonskih ugostiteljskih objekata, čišćenje ventilacijskih kanala mora obaviti sukladno odredbi stavka 1. ovog članka, a iz prostorija za pripremu hrane i prije i nakon prestanka rada ugostiteljskog objekta.

Čišćenje kuhinjskih napa može biti opasan posao zato jer uključuje rad na visini i rukovanje kemikalijama. Iz tog razloga preporuča se angažirati profesionalni servis za čišćenje kuhinjskih napa koji ima certifikat i iskustvo u čišćenju komercijalnih kuhinjskih napa. Osim toga u slučaju inspekcijskog nadzora potrebno je posjedovati pravovaljanu potvrdu (očevidnik) o izvršenom čišćenju odsisne ventilacije kuhinje, što može izdati samo ovlaštena tvrtka za izvođenje takvih radova.

Ventilacijski sustav služi dobavi zraka u prostor ili odsisavanje plinova, dima, onečišćenja ili prašine iz prostora. Dakle, razlikujemo ventilacijske sustave za dobavu zraka u prostor i koji se često se koriste i za grijanje i hlađenje te ventilacijski sustavi za odsisavanje onečišćenog zraka iz prostora. I jedne i druge je potrebno redovito čistiti.

U odsisnim kanalima često su onečišćeni pa tada ventilacija više ne obavlja svoj posao kako treba pa se nečistoće zadržavaju u prostoru, narušava kvalitetu zraka, a sam sustav troši puno više energije i servisnih dijelova. Također, ugrožena je sigurnost cijelog ventilacijskog sustava jer se talože prašina i masnoće koje su lako zapaljive i mogu izazvati požar koji se kanalima brzo širi po cijelom objektu. Razvoj različitih mikroorganizama i bakterija, koje dolaze s masnoćama i prašinom u  kanalima može se spriječiti jedino redovitim čišćenjem i održavanjem.

Kod sustava za dobavu zraka uobičajeno se ugrađuju filteri. U njima se tokom vremena talože razni onečišćivači iz zraka pa ih je potrebno redovito mijenjati. U suprotnom cijeli sustav može raditi loše, trošiti više energije i što je najvažnije, smanjuje se kvaliteta zraka te se mogu razviti razne bakterije i gljivice koju mogu uzrokovati zdravstvene smetnje kod ljudi. Mogu se javiti dišni problemi, migrene, umor i dr.

Uslugu mehaničkog i kemijskog čišćenja ventilacijskog sustava izvodimo sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sustave, Zakonu o zaštiti od požara. Zakonu o zaštiti na radu, Tehničkim propisima o sustavu ventilacije djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada te stručnom naputku za ventilacijske i klimatizacijske uređaje i ostale termotehničke uređaje. Redovito čišćenje i dezinfekcija klimatizacijskih i ventilacijskih sustava smanjuje rizik od prijenosa zaraznih bolesti i produljuje vijek trajanja sustava.

Na određenoj poziciji, u prethodno pripremljen ventilacijski kanal montira se Lifa air roto četka odgovarajućih dimenzija prilagođena zaprljanju ventilacijskih kanala. 

Roto četka koristi elektromotor i sajlu kao pogon te se brzina i smjer vrtnje može kontrolirati i tako upravljati kretnju četke kroz ventilacijski kanal.

Ventilacijski kanali čisti se svaki zasebno od početne nulte točke do glavnog centralnog kanala.

Prilikom čišćenja kanala koristi se prijenosni odsisni ventilator kako bi se omogućio podtlak u istima. Ventilator s motorom spaja se na otvor ventilacijskog kanala kako bi se prilikom četkanja prikupila sva nečistoća.

Nakon čišćenja svih kanala i podkanala provodi se mjerenje protoka zraka te brzina strujanja zraka u ventilacijskim kanalima

Radovi se izvode sa novo nabavljenom profesionalnom i namjenskom opremom bez korištenja zapaljivih tekućina. 

O rezultatima mehaničkog čišćenja sastavljamo Zapisnik o izvedenim radovima kao prilog Dnevnika o izvršenim radovima (knjiga radova)

Po završetku predmetnih radova obavezno se provodi provjera rada sustava.

Termotehničke uređaje i opremu čine sustavi za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode (PTV SPREMNICI), vodotornjevi, izmjenjivači topline, protočne ili toplinske pumpe.

Ovi sustavi služe za zagrijavanje, a sastoje se od izvora topline, razvoda do trošila (slavine, tuševi,…), cirkulacijskih vodova te sigurnosne i regulacijske opreme. 

Ptv sustave potrebno je čistiti najmanje jednom godišnje kako ne bi došlo do razvoja mikroorganizama te stvaranje taloga, najčešće u obliku kamenca. U talozima se stvaraju povoljni uvjeti za kolonizaciju mikroorganizama (ujednačena temperatura, stagnacijski uvjeti vode u spremniku). 

Voda za ljudsku potrošnju, da bi se smatrala zdravstveno ispravnom, potrebno je da zadovoljava granične vrijednosti za sve parametre koji su propisani u Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (Pravilnik), (N.N. br. 125/2013.; 141/2013.) koji sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (N.N. br. 56/2013.; 064/2015.) čini jedinstvenu cjelinu potrebnu za regulaciju kvalitete pitke vode. 

Na određenim temperaturama vode (25-55°C) dolazi do stvaranja povoljnih uvjeta za rast i nekontrolirano razmnožavanje patogenih mikroorganizma koji mogu dovesti do infekcija i epidemija u ljudskoj populaciji. Posebne opasnosti predstavljaju veliki sustavi za pripremu PTV-a (npr. u građevinama javne namjene poput hotela), budući da se u takvim ustanovama vrlo često koriste akumulacijski sustavi za pripremu tople vode koji pri određenim uvjetima predstavljaju žarište razvoja patogenih mikroorganizama. Najveću opasnost predstavlja pojava legionelle u ptv sustavima. Do danas je otkriveno preko četrdeset vrsta s više od šezdeset serotipova Legionella species (Legionella spp.). L. pneumophila uzročnik je legionarske bolesti.

Kako bi se spriječio razvoj biofilma i pojava legionelle nudimo uslugu specijalnog kemijskog i mehaničkog čišćenja PTV spremnika, vodotornjeva i izmjenjivača topline.

Vodotornjevi (rashladni tornjevi) su uređaji za odbacivanje topline sadržane u procesnoj (rashladnoj) vodi u atmosferski zrak, normalno preko izmjenjivača topline. Također su pogodni za razvoj biofilma i legionelle.

U objektima koji su sezonskog tipa (hoteli, kampovi, apartmani) na kraju sezone potrebno je provesti kemijsko i mehaničko čišćenje ptv sustava, vodotornjeva i rashladnih tornjeva te izmjenjivača topline uz ispiranje cjevovoda. 

Kod objekata koji su otvoreni tijekom cijele godine provodi se redovita provjera i čišćenje spremnika tople vode od kamenca, te ostalih taloga i naslaga kao i redovita provjera i mikrobiološka kontrola vode (potrebno je da je rezultat -negativan na Legionellu).

Čišćenje od mikrobioloških nakupina provodi se u dva stupnja. U prvom stupnju su se posebnim kemijskim  tenzidima i disperzantima razbijaju naslage i odvajaju od površine ispuna saća. U drugom stupnju se ispiru mlazom vode iz vodovodne mreže. Postupak se ponavlja onoliko puta, koliko je potrebno da se sustav bude besprijekorno čist, bez ikakvih zaprljanja. Veća količina kamenaca čisti se cirkulacijom kiseline (ublažena solna kiselina 2.00 % i industrijska limunska kiselina)  kroz toranj. Cirkulacijom kiseline kroz toranj čisti se i cijevni snop evaporativnog kondenzatora.

Kratki pregled hodograma izvođenja radova: 

 1. Zaštita svih dijelova sustava koji neće biti tretirani zaštitnim folijama (el.sklopovi, ostalo)
 2. Organizacija rada / raspodjela radnika i opreme/ provođenje mjera zaštite na radu i zdravlja
 3. Zatvaranje ventila povrata i prolaza vode
 4. Demontaža dijelova sustava
 5. Pražnjenje vode iz oba tornja
 6. Grubo čišćenje taloga u vodotornju (otpad se pakira u vreće i zbrinjava sukladno propisima)
 7. Tretiranje kompletnog vodotornja lužnatim sredstvom u obliku pjene
 8. Ispiranje sustava vodom iz mreže
 9. Ispiranje saća do potpunog uklanjanja kamenca, bijele korozije  i ostalih mineralnih nakupina
 10. Čišćenje mlaznica i ventila vode
 11. Demontaža cijevnog sakupljača nečistoće
 12. Montaža nove klingonit brtve  na prirubnicu (samo ukoliko je potrebno)
 13. Montaža cijevnog sakupljača nečistoće 
 14. Montaža cijelog sustava te  punjenje sustava vodom iz mreže
 15. Provjera rada sustava i puštanje u rad

Javite nam se s povjerenjem

Nazovite na +385 51 276 750 ili ispunite obrazac ispod i rezervirajte termin za besplatne konzultacije!

gdje se nalazimo

ECO CASA d.o.o.
za gospodarenje otpadom
OIB: 36791514258