SAKUPLJANJE OTPADNOG JESTIVOG ULJA

Otpadna jestiva ulja (UCO) svojim sadržajem teško su razgradiva tvar, stoga bacanjem otpadnih jestivih ulja u prirodu, zagađuje se prirodni okološ (zemljani pokrov, voda) na dugi niz godina, uz vrlo velike štete za biljni i životinjski svijet.

Nažalost, u Hrvatskoj, otpadna jestiva ulja najčešće završavaju u kanalizacijskim odvodima domaćinstava ili gradova, moru, vrtu, livadi.

Takvim nepravilnim odlaganjem otpadnog jestivog ulja može se stvoriti nesnosan smrad, dugoročna neplodnost tla, razne mrlje na moru, i ugibanje biljaka i životinja.Slikovni rezultat za used cooking oil

Da bi spriječili takva onečišćenja, važno je takvo upotrebljeno ulje predati tvrtki koja je za to ovlaštena i ima potrebne resurse i opremu za zbrinjavanje tog ulja te zna kako ga dalje korisno upotrijebiti.

Eco Casa je izbor za vas jer posjeduje potrebne certifikate REDcert koji udovoljavaju visokim standardima kvalitete, često puno višim od zakonski propisanih te ujedno uvažava načela društveno odgovornog poslovanja.

Naša je misija da se takvo ulje sakupi, da se dalje korisno upotrijebi, bilo za proizvodnju bio-goriva, kao kozmetički proizvodi, energija za industrijska postrojenja ili na drugi koristan način.

Zbrinjavanje otpadnih jestiva ulja u Europi na propisan način dugogodišnja je praksa europskih domaćinstava. Samo u Italiji njihova domaćinstva predaju oko 25.000 tona otpadnog jestivog ulja tvrtkama za sakupljanje otpadnih jestivih ulja.

Kao dio globalne vizije očuvanja okoliša, želja nam je da u skoroj budućnosti, a svakako čim prije po uzoru na Europske standarde, započne skupljanja otpadnih jestivih ulja i iz kućanstava.