TEHNOLOŠKA ČIŠĆENJA

Specijaliziranim vozilima kao i timom profesionalno izučenih ljudi Eco Casa d.o.o. čisti sve onečišćene radne površine, onečišćenja prouzročena incidentom i sl. Nastali otpad zbrinjava na ekološki prihvatljiv i zakonom propisan način.
ŠTO SE ČISTI:
 • čišćenje različitih spremnika goriva,
 • čišćenje zauljenih površina,
 • čišćenje kuhinjskih separatora:DSC_0014
  • ugostiteljski i turistički objekti (hoteli, restorani, konobe…),
  • kuhinje i kantine u javnim ustanova (bolnice, škole, fakulteti…),
  • kuhinje i kantine u poduzećima,
  • uljare,
 • čišćenje tankvana i biodiska,
 • čišćenje septičkih jama,
 • čišćenje sanitarne i oborinske kanalizacije.