Eco casa d.o.o. ima sjedište u Matuljima – Jušići 69 c, skladište u Šapjanama (u blizini granice s Italijom i Slovenijom) i poslovnicu u Splitu koja pokriva područje Dalmacije.

Zapošljava iskusan tim stručnjaka, predane poslu, vama na usluzi.

Za obavljanje navedenih djelatnosti posjedujemo ovlaštenja nadležnih tijela.

Za sve naše usluge, svojim naručiteljima osiguravamo zakonski propisane spremnike,  oznake,  odvoz otpada, svu potrebnu dokumentaciju (prateći list), svu potrebnu savjetodavnu i logističku potporu sukladno Vašim potrebama.

Eco Casa d.o.o. nudi usluge:

  • Sakupljanja i zbrinjavanja neopasnog otpada (otpadno jestivo ulje, biorazgradivi otpad iz kuhinja, lijekovi, ostali neopasni otpad)
  • Tehnološka čišćenja (čišćenje kuhinjskih separatora u ugostiteljskim i turističkim objektima, kuhinjama u javnim ustanova i poduzećima, školama i drugdje;  čišćenje spremnika sanitarne i oborinske kanalizacije itd.)
  • Čišćenje odvodnog sistema i snimanje
  • Prijevoz otpada

Za obavljanje navedenih djelatnosti posjedujemo ovlaštenja nadležnih tijela (dozvola za gospodarenje otpadom, upis u potrebne očevidnike).

Raspolažemo modernim strojevima i opremom (cisterna sa vakum pumpom, visokotlačni perač, Canalyet za probijanje i ispiranje odvodnih cijevi)

Nakon izvršenih poslova izdajemo svu prateću tehničku dokumentaciju, ateste, certifikate i mikrobiološke nalaze, u suradnji s ovlaštenim tvrtkama u Republici Hrvatskoj.

Za sve naše usluge, svojim naručiteljima osiguravamo zakonski propisane spremnike,  oznake,  odvoz otpada, svu potrebnu dokumentaciju (prateći list), svu potrebnu savjetodavnu i logističku potporu sukladno Vašim potrebama.

Obratite nam se s povjerenjem.